ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • Protecting yourself from the spread COVID-19

    ការពារខ្លួនអ្នកពីការរីករាលដាលគម្រប -១១

    អ្នកអាចកាត់បន្ថយឱកាសនៃការឆ្លងឬរីករាលដាល COVID-19 ដោយការប្រុងប្រយ័ត្នសាមញ្ញៈលាងសម្អាតដៃរបស់អ្នកឱ្យបានទៀងទាត់និងហ្មត់ចត់ជាមួយជូតដៃដែលមានជាតិអាល់កុលឬលាងសម្អាតពួកវាជាមួយសាប៊ូនិងទឹក។ ហេតុអ្វី? ការលាងដៃរបស់អ្នកជាមួយសាប៊ូនិងទឹកឬប្រើជូតដៃដែលមានជាតិអាល់កុលបានសម្លាប់វីរ៉ូ ...
    អាន​បន្ថែម