ទាញយក

ទាញយក

  • ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មសាច់ក្រណាត់មិនមែនត្បាញ ៨០០ មីល្លីម៉ែត្រ
  • ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មសាច់ក្រណាត់មិនមែនត្បាញ ១៦០០ ម។ ម។ ម
  • ម៉ាសុីនផលិតម៉ាស៊ីនម៉ាសបិទមុខត្រចៀកផ្នែកខាងក្រៅមួយមុខដោយស្វ័យប្រវត្តិ
  • ម៉ាស៊ីនរបាំងពែង
  • បណ្តាញផលិតរបាំងរបាំងស្វ័យប្រវត្តិ
  • ម៉ាស៊ីនធ្វើរបាំងរាបស្មើមួយទៅពីរស្វ័យប្រវត្តិ
  • ម៉ាស៊ីនធ្វើរបាំងបត់ល្បឿនលឿន